Blog Single

22 Kas

TS ISO IEC 15504 Spice Süreçleri Nelerdir, Spice Belgesi Nasıl Alınır

TS ISO IEC 15504 Spice Süreçleri Nelerdir, Spice Belgesi Nasıl Alınır konularında şirketimiz uzman personeli ile TS ISO IEC 15504 Spice Belgesi, Süreçleri ve alımı gibi istemlerinizde Danışmanlık ve Eğitim hizmeti vermektedir.

TS ISO IEC 15504 Spice Yazılım Süreç Olgunluk Değerlendirmesi standartları diğer ISO yönetim standartlarından yazılım üzerinden uygulamalı olarak yapılan bir denetim olması ile farklılık göstermektedir. Bu standartlarda da yine dökümantasyon alt yapısı oluşturulmakta ancak daha çok uygulama üzerinde durulmaktadır.

ISO 15504 hazırda kullanıma sunulan bir yazılım üzerinden yazılım hazırlanması-oluşturulması aşamasından başlayıp, bu yazılımın müşteriye sunumuna, satış sonrası teknik desteğine ve piyasa ve risk analizine varana kadar ki tüm aşamalarında aşağıdaki dökümantasyon yapısı baz alınarak dökümante edilmesi ve bunun uygulamalı olarak gösterilmesi yani sunumunu kapsamaktadır.

Yazılım süreçlerinin geliştirilmesi ve yetenek düzeyinin belirlenmesi üzerine geliştirilmiş bir standart olan 15504 SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) konusunda şirketimiz uzman personeli ile danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu danışmanlık hizmeti TS ISO IEC 15504 Spice çalışması için yapılması gereken aşağıdaki süreçleri kapsamaktadır.

Mühendislik Süreç Grubu (ENG)

ENG.1 Gereksinimlerin belirlenmesi

ENG.2 Sistem gereksinimlerinin analizi

ENG.3 Sistem mimari tasarımı

ENG.4 Yazılım gereksinimlerinin analizi

ENG.5 Yazılım tasarımı

ENG.6 Yazılım yapısı

ENG.7 Yazılım bütünleştirme

ENG.8 Yazılım testi

ENG.9 Sistem bütünleştirme

ENG.10 Sistem testi

ENG.11 Yazılımın yüklenmesi

ENG.12 Yazılım ve sistem bakımı

Yönetim Süreç Grubu (MAN)

MAN.1 Kurumsal düzenleme

MAN.2 Kurumsal yönetim

MAN.3 Proje yönetimi

MAN.4 Kalite yönetimi

MAN.5 Risk yönetimi

MAN.6 Ölçme

Destek Süreç Grubu (SUP)

SUP.1 Kalite garantisi (teminatı)

SUP.2 Doğrulama

SUP.3 Geçerli kılma (Onaylama)

SUP.4 Ortak inceleme

SUP.5 Denetleme

SUP.6 Ürün değerlendirme

SUP.7 Dokümantasyon

SUP.8 Yapılandırma yönetimi

SUP.9 Problem çözüm yönetimi

SUP.10 İstek değişikliğinin yönetimi

Şirketinizin, TS ISO/IEC 15504(SPICE) Belgesi alabilmesi için aşağıdaki çalışmaları sizin için yapmaktayız.
• Projelendirme, Planlama, İç Organizasyon
• Mevcut Durum Analizi
• Uygulama(Firma içi kullanılan/kullanılması gereken tool’larda uyulması gerekli azami şartların uygulamaya alınması)
• Denetim Firmaları ile Bağlantılar
• İç Denetim
• Ön Denetim Hazırlık
• Süreç Dokümantasyon Çalışmaları
• Süreç Uygunsuzluklarının ve İyileştirme Çalışmalarının Takibi
• Yönetim Danışmanlığı
• Eğitimler

Related Posts

Leave A Comment